Styrelsen

2018 ser styrelsen ut på följande sätt:

Ordförande: Elisabeth Norinder

Kassör: Birgitta Åsljung

Sekreterare: Birgitta Wiklund

Ledarmöter: Kristina Rosén, Kerstin Brindmark, Gun Prytz, Ann Nielsen

Suppleanter: Gudrun Bergström, Kim Björk

Konstnärlig ledare: Pia O Tember