"JUST NU: TRASSLIGA AFFÄRER!"

BESÖK GÄRNA VÅR FACEBOOK-SIDA

Styrelsen

2018 ser styrelsen ut på följande sätt:

Ordförande: Elisabeth Norinder

Kassör: Birgitta Åsljung

Sekreterare: Birgitta Wiklund

Ledarmöter: Kristina Rosén, Kerstin Brindmark, Gun Prytz, Ann Nielsen

Suppleanter: Gudrun Bergström, Kim Björk

Konstnärlig ledare: Pia O Tember

 

Om Teater Traska

Kulturen – en kraft att räkna med!

“Behovet av lust och glädje finns hos alla. Det behovet kan tillgodoses genom den verksamhet Teater Traska bedriver.”

Kontakt

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av följande kontakter:

Styrelseordförande: Elisabeth Norinder
Telefon: 0705-452569

Biljetter: Pia Oredsson-Tember
Telefon: 0734-239651